Sàn bất động sản Mường Thanh chuyên mua bán ký gửi đất Liền kề biệt thự Thanh Hà

Hiện nay chúng tôi có các ô liền kề và biệt thự sau

Vì lý do bảo mật một số ô không được nêu vị trí

Quý khách hàng quan tâm hãy liên hệ ngay với nhân viên của chúng tôi

Hotline: Ms Uyên 0973 209988 Mr Luyện 0971 221 223

Website chính thức: http://sanmuongthanh.org/

Bảng báo giá cập nhật hàng ngày

STT Ô Diện tích Đường Hướng Giá bán
1 A1.2 LK24 x 125m2 14m Đông Bắc 35 triệu/m2
2 A1.2 LK23 x 133m2 14m Đông Bắc 35.5tr/m2
3 A1.2 LK24 x 123m2 17m Lô góc 48 triệu/m2
4 B1.2 LK04 x 100m2 25m Tây Nam 51 triệu/m2
5 A1.2 LK05 x 100m2 14m Nam 41.5 tr/m2
6 B1.2 LK03 x 100m2 14m Bắc 39 tr/m2
7 A1.2 LK20 x 100m2 17.5m Đông Bắc 45.5 tr/m2
8 B1.4 LK28 x 100m2 14m Đông Nam 33 tr/m2
9 A1.2 LK23 x 143m2 14m Đông Bắc 35tr/m2
10 B1.1 LK10 x 90m2 14m G vườn Hoa 43tr/m2
11 A1.2 LK08 x 100m2 14m Bắc 41 tr/m2
12 A2.4 LK07 x 100m2 17m Nam 35 tr/m2
13 A1.2 LK23 x 125m2 14m Đông Bắc 36 tr/m2
14 B1.4 LK26 ô 2 Giá call
15 B1.4 LK27 ô 10 Giá call
16 B1.4 LK26 x Giá call
17 B1.4 LK04 ô 6 Giá call
18 B1.4 LK14 ô 8 Giá call
19 B1.4 LK04 ô 04 25m Giá call
20 B1.4 LK27 ô 10 Giá call
21 B1.4 LK09 ô 01 Giá call
22 B1.4 LK25 ô 01 Giá call
23 Giá call
24 B1.4 LK09 ô 01 Giá call
25 B1.4 LK26 ô 02 Giá call
26 B1.4 LK27 x Giá call
27 B1.4 LK26 x Giá call
28 B1.4 LK36 x Giá call
29 B1.2 LK03 ô 4 Giá call
30 B2.1 LK03 ô 80 17m Giá call
31 B2.3 LK16 x Giá call
35 B1.3 LK04 ô 10 17m Giá call
36 B1.3 LK06 ô 5 Giá call
37 B1.3 LK13 x 123m2 30m Giá call
38 A1.2 LK22 ô15 Giá call
39 A1.2 LK04 ô 04 17m Giá call
40 A1.2 LK03 x 17m Giá call
41 A1.2 LK06 x Giá call
42 A2.4 LK19 ô 11 14m Giá call
43 A2.4 LK16 ô 3 14m Giá call
44 A2.7 LK05 ô 23 25m Giá call
45 A1.2 LK24 ô 5,6 125m2 31,5tr/m2
46 B1.2 LK03 ô 11 100m2 14m Đông Bắc 37.5tr/m2
47 B1.4 LK08 ô 04 100m2 17m Đông Bắc 41.5 tr/m2
48 B1.4 LK07 ô 22,23 85m2 25m Giá call
49 B1.1 LK17 ô 7 90m2 25m Đông Nam Giá call
50 B1.1 LK15 ô 28 29tr/m2
51 A1.2 LK02 ô 10 Giá call
52 A1.2 LK03 ô 01 100m2 Giá call
53 A1.2 LK01 ô 4 96m2 17,5m Giá call
54 A1.2 LK09 x 95m2 44tr/m2
55 A1.2 LK05 ô 11 85m2 Giá call
56 A3.1 LK01 ô 98 100m2 Tây Giá call
57 A3.1 LK01 ô 48,50 125m2 Giá call
58 B1.4 LK19 ô 07 100m2 33,5 tr/m2
59 A1.2LK23 ô 15 36tr/m2
60 A1.2 LK14 ô 13 25m Góc 65tr/m2
61 A2.4 LK08 ô 02 25m Giá call
62 B1.1 LK13 ô 05 90m2 37tr/m2
63 A1.2 LK14 ô 13 25m Góc 65tr/m2
64 Giá call
65 A1 2 LK17 ô 15 95m2 25m 52 tr/m2
66 A1.2 LK14 ô 15 87m2 25m Nhìn chung cư 51,5 tr/m2
67 A2.3 LK06 ô 02 100m2 48tr/m2
68 A2.4 LK08 ô 16 25m Mặt kênh 53tr/m2
69 B1.1 LK02 ô 25 85m2 Giá call
70 A1.2 LK10 ô 12 95m2 14m 34tr/m2
71 A1.2 LK06 ô 2 100m2 14 m 34tr/m2
72 A1.2 LK02 ô 5 14m 35,5 tr/m2
73 B1.2 LK02 ô 21 25m 43 tr/m2
74 B1.2 LK04 ô 5 100m2 25m 41,5tr/m2
75 B1.2 LK02 ô 21 100m2 25m 43tr/m2
76 B1.4 LK28 ô 05 100m2 14m Đông Nam 24tr/m2
77 B2.3 LK17 x 30m 37tr/m2
78 B1.3 LK14 x 30m Giá call
79 B1.4 LK07 ô 16 30m Giá call
80 A1.2 LK24 ô 22,23 27,5 tr/m2
81 A1.2 LK23 ô 12 27,5 tr/m2
82 A1.2 LK24 ô 4,5 125m2 14m 27,2tr/m2
83 B1.4 LK04 ô 6 52 triệu/m2
84 B1.3 LK15 ô 10 54 triệu/m2
85 B1.4 LK08 ô 20 65 tr/m2
86 A2.4 LK07 ô 12 13 60 tr/m2
87 A1.2 LK22 ô 19 50 tr/m2
88
89
90

 

Sàn bất động sản Mường Thanh chuyên mua bán ký gửi Liền kề biệt thự Thanh Hà

Hiện nay chúng tôi có các ô liền kề và biệt thự sau

Vì lý do bảo mật một số ô không được nêu vị trí

Quý khách hàng quan tâm hãy liên hệ ngay với nhân viên của chúng tôi

Hotline: Ms Uyên 0973 209988 Mr Luyện 0971 221 223

Website chính thức: http://sanmuongthanh.org/

 

Báo giá biệt thự

 

STT Biệt thự Diện tích Đường Hướng Giá
1 B1.4 BT14 ô 4 Giá call
2 B2.2 BT02 ô 3 25m Giá call
3 B1.1 BT05 x Giá call
4 B2.3 LK16 x 30m Giá call
5 B1.3 BT08 ô 5 Giá call
6 B1.3 BT17 ô 1 Giá call
7 B3.1 BT01 x 290m2 50m Giá call
8 B2.1 BT18 ô 1 Giá call
9 A1.2 BT01 x Giá call
10 A2.10 BT1 ô 29 17m Giá call
11 A2.10 BT01 ô 4 230m2 14m Giá call
12 A2.2 BT04 x 25m Giá call
13 A2.2 BT01 ô 10 Giá call
14 A2.2 BT01 x Giá call
15 A2.2 BT01 ô 8 Giá call
16 A2.2 BT02 ô 31 Giá call
17 B2.2 BT11 ô 7 Giá call
18 A1.3 BT10 ô 17
19 A1.3 BT11 x
20 A1.3 BT02 x 25m
21 A2.10 BT02 ô 7 248m2 27.8tr/m2
22 B2.4 BT03 ô 8 200m2 17m 30tr/m2
23 B1.3 BT02 x 240m2 14m 37.5 tr/m2
24 A1.2 BT04 x 282 m2
25 A1.2 BT04 ô 4 200m2
26 B1.3 BT02 ô 5 276m2 57tr/m2
27 B1.3 BT09 ô 2,3 188m2 Giá call
28 B1.3 BT14 ô 4 202m2
29 B1.3 BT08 ô 3 200m2
30 B1.1 BT02 ô 10 240m2 25m
31 B1.1 BT03 ô 12 288m2 40m
32 B2.2 BT11 ô 9 250m2 30,5tr/m2
33 B2.5 BT01 ô 12 200m2
34 B3.1 BT01 ô 1 255m2 24,7tr/m2
35 A1.2 BT01 ô 2,3,9 212m2 17m
36 A2.3 BT02 ô 1 305m2
37 B1.3 BT05 ô 2 207m2 25,5tr/m2
38 B1.3 BT05 ô 2 200m2
39 A1.2 BT04 ô 4 30 tr/m2
40 B1.1 BT05 ô 6 240m2 14m 26tr/m2
41 B1.1 BT03 ô 3 240m2 26tr/m2
42 B1.3 BT06 ô 4 230m2 24 tr/m2
43 B1.1 BT03 ô 3 240m2
44 B1.4 BT13 ô 3 225m2 22tr/m2
45 B1.4 BT16 ô 4 200m2 22tr/m2
46 A1.2 BT04 ô 1 33tr/m2
47 B2.5 BT02 ô 6 225m2 20tr/m2
48 B1.3 BT08 ô 3 200 m2
49 B1.3 BT17 ô 1
50 B2.1 BT08 ô 2 45 triệu/m2
51 B1.1 BT05 ô 9 31 triệu/m2
52 A2.3 BT01 ô 6 33 triệu/m2

 

Sàn bất động sản Mường Thanh chuyên mua bán ký gửi Liền kề biệt thự Thanh Hà

Hiện nay chúng tôi có các ô liền kề và biệt thự sau

Vì lý do bảo mật một số ô không được nêu vị trí

Quý khách hàng quan tâm hãy liên hệ ngay với nhân viên của chúng tôi

Hotline: Ms Uyên 0973 209988 (zalo, facebook) Mr Luyện 0971 221 223 (zalo, facebook)

Chị Nguyễn Thu Uyên Trưởng phòng bán hàng chung cư liền kề biệt thự Thanh Hà Mường Thanh tel 0973 209988 zalo – facebook

Website chính thức: http://sanmuongthanh.org/

Bảng báo giá cập nhật hàng ngày

Bán đất liền kề Thanh Hà, mua bán đất biệt thự Thanh Hà – Sàn Mường Thanh nhận mua bán ký gửi đất nền, bảng giá liền kề biệt thự cập nhật hàng ngày

Nhà liền kề tại dự án Thanh Hà

Nhà liền kề tại dự án Thanh Hà

 

Bán đất liền kề biệt thự Thanh Hà – mua bán ký gửi
3 (60%) 2 votes

Thẻ:,