Học phí trường liên cấp NewTon 5 Thanh Hà chính sách học bổng

Học phí trường liên cấp NewTon 5 Thanh Hà là bao nhiêu

Các khoản đóng góp của học sinh tiểu học

Học phí hệ tiểu học NewTon Thanh Hà (cấp 1)

 

Học phí hệ Tiểu học NewTon

Học phí hệ Tiểu học NewTon

Học phí hệ THCS và THPT ( cấp 2 và cấp 3)

Học phí trường liên cấp NewTon 5 Thanh Hà.

Học phí trường NewTon 5 Thanh Hà.

Mức học phí trường liên cấp NewTon 5 Thanh Hà

Mức học phí trường liên cấp NewTon 5 Thanh Hà

Thời gian nộp học phí trường NewTon 5

 

Chính sách miễn giảm học phí

Học bổng trường NewTon 5 Thanh Hà

Học bổng trường NewTon 5 Thanh Hà

Liên hệ: Trường liên cấp NewTon 5 – Lô B2.4 Khu đô thị Thanh Hà – Hà Đông – Hà Nội.

 

 

Rate this post